Zarząd Unibep S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 11 stycznia 2022 r. konsorcjum [Konsorcjum] w składzie Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim [Lider Konsorcjum] oraz TYTAN Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku [Partner Konsorcjum] zawarło umowę [Umowa] na realizację zadania pn. „Budowa zespołu budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej w Węgorzewie – postępowanie nr 47/RB” [Inwestycja]. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie [Zamawiający].

Załączniki: