Zamawiający: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Wykonawca: Konsorcjum firm TRAKCJA PRKiI S.A, UNIBEP S.A., Budrex Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep), PEUiM Sp. z o.o. i Akcine Bendrove „Kauno Tiltai”

Termin realizacji: 2018

Nazwa zadania: Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok - Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne 

Charakterystyka obiektu

  • - budowa najdłuższej na Podlasiu estakady w m. Krasne: belkowa 10-przęsłowa o konstrukcji stalowej zespolonej z żelbetową płytą pomostu (całkowita długość estakady w osi drogi 619,80 m b.)

    - budowa dwóch przepustów i jednego przejścia zespolonego,

    - wykonanie ścian oporowych na dojazdach do estakady,

    - wykonanie murów oporowych,

    - remont 4 szt. przepustów.