Charakterystyka obiektu

  • Budowa drogi, przepustów, zjazdów
  • Przebudowa sieci wodociągowej
  • Przebudowa sieci gazowej
  • Budowa kanalizacji sanitarnej
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Przebudowa linii elektroenergetycznej
  • Układanie chodników z kostki brukowej
  • Formowanie rowów drogowych i nasypów
  • Instalację oświetlenia ulicznego
  • Montaż i malowanie oznakowania drogowego