Dla mediów

44 mieszkania komunalne w jednym budynku wybuduje Grupa Unibep dla gminy Małkinia Górna. To pierwszy w Polsce projekt partnerstwa publiczno-prywatnego realizowany w sektorze mieszkań komunalnych. 22 czerwca 2021 r. w Małkini Górnej z udziałem radnych gminy, samorządowców oraz przedstawicieli Unibep SA  miało miejsce oficjalne rozpoczęcie tego projektu.

- Lubimy przekraczać granice i wyznaczać nowe trendy w budownictwie i gospodarce. Lubimy wyzwania. Umowa z gminą Małkinia Górna jest historyczna i dla nas, czyli Grupy Unibep, i dla całej Polski – mówi Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA i jednocześnie prezes spółki Unibep PPP. To właśnie konsorcjum tych dwóch firm wygrało postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna”. Wartość kontraktu to ponad 12,5 mln zł.

Małkinia wizualizacja

- W modelu partnerstwa publiczno-prywatnego wybudujemy i będziemy zarządzać budynkiem komunalnym przez okres dwunastu lat – dodaje Leszek Gołąbiecki. – To sukces całego zespołu, który pracował przy tym procesie i udowodnił, że jesteśmy przygotowani na realizację projektów z polskimi samorządami. Jesteśmy przekonani, że niebawem pojawią się kolejne propozycje kontraktów z samorządami w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.     

Dlaczego gmina Małkinia Górna zdecydowała się na realizację mieszkań komunalnych  w formule PPP? - To odważny krok dla naszej gminy. Staliśmy się liderami w nowoczesnych rozwiązaniach, w których zachęcamy podmioty prywatne do współpracy i współtworzenia rozwoju Małkini Górnej – mówi Bożena Kordek, wójt gminy. - To także szansa dla nas na zdobycie finansowania na realizację inwestycji ważnej dla naszych mieszkańców. A mamy duże potrzeby i musimy szukać różnych dróg ich zaspokojenia. Cieszę się, że trzyletnia praca przyniosła efekty w postaci podpisania umowy. I zrobimy wszystko, by realizacja projektu przebiegła zgodnie z przyjętym harmonogramem, czyli za dwa lata nasi mieszkańcy, którzy potrzebują wsparcia, wprowadzą się do nowoczesnych mieszkań.  

Według założeń, mieszkania zostaną wybudowane w technologii modułowej drewnianej, stosowanej przez spółkę z Grupy Unibep – Unihouse SA. Zaletą tej technologii jest szybkość realizacji inwestycji (czas nawet o połowę krótszy niż w technologii tradycyjnej), wysoka jakość wykonania (niemal wszystkie element budynku wykonywane są w Fabryce Domów Modułowych w Bielsku Podlaskim), energooszczędność oraz zastosowanie materiałów ekologicznych.

- Mamy duże doświadczenie w budowie wielorodzinnych budynków, w tym budynków realizowanych na zlecenie samorządów – mówi Marcin Gołębiewski, Prezes Zarządu Unihouse SA. – Wybudowaliśmy już kilka tysięcy mieszkań, głównie w Skandynawii –  Norwegii i Szwecji. Czas na rynek polski. Cieszy nas coraz większe zainteresowanie technologią modułową drewnianą w naszym kraju. Wierzymy też, że inwestycja w Małkini Górnej w formule PPP jest kolejnym krokiem w rozwoju współpracy Grupy Unibep I polskich samorządów.

Warto dodać, że Unihouse SA zrealizowała dla polskich spółek komunalnych kilka inwestycji, m.in. w Katowicach czy Gdańsku.

Po dziewięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy nad osiedlem Viva Piast, powstającym przy ul. Piasta Kołodzieja w krakowskich Mistrzejowicach, zawisła symboliczna wiecha. Oznacza to, że zakończono prace konstrukcyjne, a budynki osiągnęły swoją docelową wysokość... Pierwsi mieszkańcy osiedla Viva Piast wprowadzą się do swoich mieszkań na przełomie roku.

17 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unibep SA. W czasie obrad przyjęto uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok:

- udzielenia absolutorium wszystkim Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok 2020

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2020

- udzielenia absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku

Akcjonariusze postanowili wypracowany zysk netto za 2020 rok w kwocie 16 761 967,84 zł podzielić w następujący sposób:

1. kwota 9 471 190,20 zł na dywidendę dla akcjonariuszy;

2. kwota 7 290 777,64 zł  na kapitał zapasowy

154,7 mln zł – taka jest wartość kontraktu, który został zawarty 23 czerwca 2021 r. pomiędzy Unibep SA a VICTORIA DOM SA z siedzibą w Warszawie.

W ramach umowy Unibep SA zaprojektuje i wykonana w systemie generalnego wykonawstwa zespół mieszkaniowo – biurowo – usługowy przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Inwestycja planowana jest na trzy etapy. W ramach każdego z etapów zostanie zrealizowanych po 6 budynków mieszkalnych o wysokości 4 kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się łącznie 682 lokale mieszkalne, 16 lokali usługowych, oraz 772 miejsc w garażu podziemnym. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w II kwartale 2021 r., a zakończenie w IV kwartale 2023 r.

Warto dodać, że to już kolejna umowa Unibep SA z VICTORIA DOM SA. 4 września 2020 r. została bowiem podpisana umowa na wybudowanie inwestycji mieszkaniowej pn. „Viva Piast”, zlokalizowanej przy ulicy Powstańców w dzielnicy Nowa Huta w Krakowie. W budynku o wysokości 9 kondygnacji nadziemnych znajdzie się 140 lokali mieszkalnych, 7 lokali usługowych oraz 125 miejsc postojowych. Wartość kontraktu w tym przypadku wynosi ok. 29,5 mln zł netto. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w IV kwartale 2021 r.

Blisko 9,8 mln zł zysku netto (wzrost o ponad 250 proc. rdr), przy sprzedaży na poziomie ok. 307 mln zł (spadek o 11 proc. rdr) – takie są wyniki Grupy Unibep za I kwar­tał 2021 r. Przedstawione wyniki są głównie efektem bardzo dobrej sprzedaży mieszkań w naszym segmen­cie deweloperskim. W części budowlano-infrastruktu­ralnej posiadamy kontrakty na kwotę ok. 2,4 mld zł, w tym na trzy pozostałe kwartały 2021 r. portfel zleceń wynosi ok. 1,1 mld zł – napisał w komentarzu do raportu za I kwartał 2021 r. Leszek Gołąbiecki, Prezes Zarządu Unibep SA.

Unibep SA została Budowlaną Spółką Roku, a Unihouse SA odebrał nagrodę za firmę, która realizuje ekologiczne budownictwo najwyższej jakości – 22 czerwca 2021 r. w hotelu Sheraton Grand Warsaw zostały wręczone prestiżowe statuetki „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Ich celem było uhonorowanie podmiotów związanych z branżą, które poprzez swoje działania przyczyniły się do rozwoju całego sektora. Nagrody odebrali Leszek Gołąbiecki, prezes zarządu Unibep SA oraz Marcin Gołębiewski, prezes zarządu Unihouse SA.

Wyboru nagrodzonych dokonała kapituła konkursu  „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” pod przewodnictwem Jana Stylińskiego, Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Organizatorem kongresu pt. "Infrastruktura Polska i Budownictwo 2021" i  gali była Executive Club. Była to już XII edycja kongresu.

Na zdjęciu: Leszek Gołąbiecki, który odebrał statuetkę w kategorii "Budowlana Spółka Roku"

28 maja 2021 roku konsorcjum firm w składzie Unibep PPP Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider) oraz Unibep SA z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Partner) zawarło umowę z Gminą Małkinia Górna (Partner Publiczny) na realizację zadania pn. „Budowa mieszkań komunalnych w Gminie Małkinia Górna w formule partnerstwa publiczno – prywatnego”. To pierwsza w historii tego typu umowa podpisana przez Grupę Unibep. Jest to także pierwsza w Polsce umowa w formule PPP na mieszkania komunalne.

Unia europejska