Grupa unibep

S – Społeczeństwo

S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility)

Zatrudnienie

Pracownicy są dla nas kluczowym zasobem, dzięki któremu mamy możliwość kształtowania i rozwoju naszej organizacji. Zależy nam na tworzeniu przyjaznego miejsca pracy, wspólnie z zespołami zaangażowanych pracowników.

Jesteśmy organizacją stale uczącą się. Kładziemy duży nacisk na kształcenie pracowników poprzez szkolenia i kursy zawodowe. Dbamy o „zastępowalność” kadry i zapewnienie wymiany doświadczeń oraz kompetencji pomiędzy pracownikami. W tym celu wdrożyliśmy  program mentoringowy oraz inne programy szkoleń dla pracowników.

Znaczącą rolę w prowadzeniu efektywnej polityki zatrudnienia w naszej organizacji odgrywa aspekt finansowy. Przeprowadzamy okresowe przeglądy i doraźne korekty wynagrodzeń. Ich celem jest dostosowanie poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach do struktury wynagrodzeń w Grupie Unibep, a także urealnienie do bieżącej sytuacji rynkowej.

Różnorodność jako wartość

W naszej organizacji kładziemy duży nacisk na politykę równego traktowania i zarządzania różnorodnością, szczególnie w obszarze rekrutacji, oceny wyników pracy, szkoleń, awansów i wynagrodzeń. Realizowane w obszarze różnorodności działania obejmują m.in. uwzględnienie jej zasad w dokumentach wewnętrznych, takich jak kultura organizacyjna czy zakładowy układ zbiorowy pracy. Istotną częścią przestrzegania zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, sprawiającej, że pracownicy czują się doceniani, szanowani oraz mają poczucie, że mogą się rozwijać i w pełni realizować swój potencjał zawodowy.

Każdy nowo zatrudniony pracownik podpisuje oświadczenie, że zapoznał się z informacją o równym traktowaniu w zatrudnieniu. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu jest niedopuszczalna. Nie opracowaliśmy jednolitego dokumentu polityki różnorodności. Niemniej na przestrzeni lat wypracowaliśmy pewne reguły postępowania w tym zakresie, zawarte w Kodeksie postępowania Grupy Unibep.

Umiejscowienie siedziby firmy na Podlasiu, które jest uważane za tygiel narodowościowy, kulturowy i społeczny, sprawia, że pracownicy i członkowie organów nadzorujących spółkę to osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur, reprezentujące różne style myślenia i punkty widzenia oraz posiadające różne doświadczenia życiowe i zawodowe.

Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy

Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy to nasz priorytet, prowadzimy działalność wymagającą od nas szczególnie uważnego podejścia do zasad bezpieczeństwa. W Grupie posiadamy system zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, który oparty jest na standardzie „ISO 45001 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”. Standard ten został wydany w 2018 r. przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma określa wymagania odnoszące się do systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (tj. BHP). Swoim zakresem obejmuje zarówno praktyczne podejście, które przekłada się na bezpieczeństwo ludzi i przedsiębiorstwa, jak również wytyczne dotyczące jej stosowania, tak by działania w obszarze BHP mogły być w sposób ciągły monitorowane i optymalizowane.

System zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem obejmuje wszystkich pracowników oraz wszystkie biura, fabryki i budowy w każdej ze spółek należących do Grupy Unibep. Dział BHP, we współpracy z Działem Prawnym, monitoruje na bieżąco zmiany przepisów prawnych dotyczących BHP i prowadzi ich wykaz, udostępniony dla wszystkich pracowników w intranecie.

Od 2015 roku Unibep SA należy do Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. To inicjatywa czternastu generalnych wykonawców, której celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach.

Szkolenia i edukacja pracowników

Dynamiczne i ciągłe zmiany, które wpływają na przedsiębiorstwa na każdej płaszczyźnie działalności, np. zmiany systemu prawnego, systemów pracy, galopujący rozwój technologiczny wymagają efektywnego zarządzania programami rozwojowymi dla pracowników. Chcemy, by nasi pracownicy rozwijali swój potencjał zawodowy z korzyścią dla siebie i całej Grupy Unibep. Tworząc plany szkoleniowe, Dział Personalny skutecznie zarządza rozwojem pracowników na poszczególnych stanowiskach i dostarcza im niezbędną wiedzę. Dzięki szkoleniom, programom rozwojowym podnoszącym kompetencje i dostarczającym nowych umiejętności, pracownicy stają się bardziej efektywni, zaangażowani w wykonywane zadania oraz czerpią satysfakcję z pracy.

Plan rozwoju kompetencji pracowników realizujemy poprzez: szkolenia zewnętrzne prowadzone przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne oraz szkolenia wewnętrzne prowadzone przez pracowników naszej firmy w ramach Akademii Wiedzy Grupy Unibep, która wspiera przepływ wiedzy w organizacji. Innymi formami wspierania rozwoju pracowników są: dofinansowanie do studiów zaocznych (pierwszego i drugiego stopnia), podyplomowych, przystępującym do egzaminów do uprawnień zawodowych; udział w konferencjach tematycznych, webinarach czy szkoleniach e-learningowych z zakresu RODO.

Równość szans

Aspekt różnorodności i równości szans jest bardzo ważny w funkcjonowaniu naszej organizacji na rynku pracy. Działania promujące różnorodność pomagają nam tworzyć kreatywne miejsce pracy i budować efektywne zespoły, wzajemnie się uzupełniające. Istotną częścią realizacji zasad w obszarze różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, dzięki której pracownicy czują się doceniani i szanowani, mając możliwość rozwoju i pełnej realizacji swojego potencjału zawodowego. W Grupie Unibep funkcjonują dokumenty, których zapisy dotyczą i gwarantują poszanowanie różnorodności i równości szans. Są to:

  1. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy Unibep
  2. Regulaminy pracy we wszystkich pozostałych spółkach Grupy
  3. Kodeks postępowania w Grupie Unibep

Bądźmy
w kontakcie!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2024  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Realizacja Sensorama

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies i podobnych technologii. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Potwierdzając tę wiadomość akceptujesz naszą Politykę plików cookies.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Analityczne pliki cookies
Te pliki cookie mają na celu w szczególności uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat statystyk dotyczących ruchu na stronie i źródła odwiedzin. Zazwyczaj zbieranie tych danych odbywa się anonimowo.
Google Analytics
Akceptuję
Odrzucam
Niezbędne
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Akceptuję
Odrzucam