Realizowana przez Unibep SA polityka podatkowa nastawiona jest na wspieranie kluczowych decyzji biznesowych i zapewnienie zgodności z prawem zawieranych transakcji. Spółka przy podejmowaniu decyzji biznesowych i realizowaniu obowiązków podatkowych nie poszukuje oderwanych od okoliczności gospodarczych oszczędności podatkowych.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby jej podejście do realizacji obowiązków podatkowych było zgodne z podstawowymi wartościami Spółki oraz całej Grupy, jak i jej ogólną strategią biznesową. Spółka dokonuje kompleksowych działań, aby być odpowiedzialnym podatnikiem i płatnikiem oraz podejmować odpowiedzialne i uczciwie działania we wszystkich kontaktach z organami podatkowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z całą informacją o realizacji strategii podatkowej.

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2020 rok

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2021 rok

Unibep Raport z realizacji strategii podatkowej 2022 rok