Inwestor: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 

Zakres prac

  • Budowa i przebudowa drogi, przepustów, zjazdów, skrzyżowań, dróg serwisowych, zatok autobusowych
  • Przebudowa drogowych obiektów inżynierskich: mostu na rzece Supraśl, przepustów stalowych z blachy falistej
  • Przebudowa linii elektroenergetycznej, sieci wodociągowej, teletechnicznej, oświetlenia ulicznego
  • Budowa kanalizacji deszczowej
  • Budowa systemu migracji płazów i gadów z polimerobetonu
  • Budowa chodników, przejść dla pieszych, ciągu pieszo-rowerowego, dojazdów do posesji
  • Formowanie rowów drogowych i nasypów
  • Ustawienie barier ochronnych stalowych i linowych