Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

Podwykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należący do Grupy Unibep)

Termin realizacji: III 2015 - X 2017

Nazwa zadania: Rozbudowa DK nr 8 odc. od obwodnicy Mężenina do Jeżewa km 601+700 - 615+960,85

 

Zakres robót

W ramach zadania wybudowano 9 obiektów mostowych. 

Charakterystyka obiektów

  • Obiekt WE-24: układ konstrukcyjny jednoprzęsłowy, swobodnie podparty ustrój nośny z belek prefabrykowanych typu Kujan. Długość konstrukcji nośnej: 15,42m
  • Obiekt WE-25: układ konstrukcyjny dwuprzęsłowa ramownica. Przęsła płytowe z belek prefabrykowanych typu Kujan. Długość konstrukcji nośnej: 30,70m
  • Obiekt PZ-26: układ konstrukcyjny jednoprzęsłowa płyta wolnopodparta z belek prefabrykowanych typu Kujan. Długość konstrukcji nośnej: 18,20m
  • Obiekt WE-27: ustrój w ciągu drogi S-8 układ konstrukcyjny ustrój płytowo-belkowy, jednoprzęsłowy wolnopodparty. Długość konstrukcji nośnej: 18,215m
  • Obiekt WE-28: układ konstrukcyjny jednoprzęsłowy, swobodnie podparty ustrój nośny z belek prefabrykowanych typu Kujan. Długość konstrukcji nośnej: 18,22m
  • Obiekt M/PZ-29: układ konstrukcyjny trzyprzęsłowa ramownica. Przęsła płytowe z belek prefabrykowanych typu Kujan. Długość konstrukcji nośnej: 48,70m
  • Obiekt PZ-30: układ konstrukcyjny: monolityczna płyta pomostu zintegrowana z przyczółkami. Długość konstrukcji nośnej: 11,20m
  • Obiekt WD-31: układ konstrukcyjny: dwuprzęsłowa belka ciągła, ustrój sprężony. Długość konstrukcji nośnej: 59,00m
  • Obiekt PZ-32: wiadukt o ustroju gruntowo-powłokowym z blach falistych oparty na fundamentach żelbetowych. Szerokość obiektu: 50m