Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyZarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy, należącą do GrupyKapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A., spółką UNI 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(Kupujący), a spółką jawną z siedzibą w Łajskach (Sprzedający):

  • umowy (Umowa 1) nabycia dwóch nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Białołęka(Nieruchomość) oraz
  • przedwstępnej umowy (Umowa 2) nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wnabycia dwóch sąsiadujących ze sobą nieruchomości położonych wWarszawie w dzielnicy Białołęka.

Załączniki: