Contact

Unibep

Contact

[arrow-down]

UNIBEP S.A.

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • +48 85 731 80 00

 • (48 85) 730 68 68

Personal data protection:

NIP: 543-02-00-365

REGON (Polish Business Registry Number): 000058100


KRS (National Court Register Number): 0000231271
The District Court in Białystok, 12th Business Division
of the National Court Register


Bank account no.: Santander Bank Polska SA
78 1500 1083 1210 8006 4387 0000

52.7702,23.1874

ul. 3 Maja 19,
17-100 Bielsk Podlaski

Representation in Warsaw

 • Kondratowicza 37,
  03-285 Warsaw,
  Poland

 • (48 22) 487 75 50

 • (48 22) 487 75 51

52.2923,21.0521

Kondratowicza 37,
03-285 Warszawa

Contact for media

Wojciech Jarmołowicz

Press Spokesman

 • (48) 604 418 848

Do you have any questions? Contact us.

Więcej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez UNIBEP S.A. jako administratora danych osobowych, w celach kontaktowych niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Mniej

Continue reading

Business partners

Unibep

Business partners

[arrow-down]

Unibep SA collaborates with several thousand companies – suppliers and subcontractors who are involved in every stage of the construction process. This applies to all segments of our construction business – production of timber buildings, commercial, residential and public utility structures or infrastructural projects.

We collaborate on fair terms with all our business partners. We are committed to ensuring the highest standards of health and safety, quality and environmental protection. We also expect our suppliers and subcontractors to pursue their business objectives in accordance with the rule of law, ethics and human rights.

Our contractors must encourage their employees to recognise and respect human rights and civil liberties as set out in the Universal Declaration of Human Rights. They must observe all standards of integrity and respect for the law, and avoid all forms of corruption. This includes respecting workers' rights, in particular in terms of employing staff under employment contracts or civil law contracts.

Companies interested in working with Unibep SA are asked to fill in the below questionnaire. All the information provided in the questionnaire will allow us to assess the prospective contractor's potential in terms of our needs and requirements. Information from the questionnaire will be kept in our database and will serve as a source of knowledge for our site managers or individual departments of Unibep SA, and it will be them who will contact prospective partners about potential collaboration.

OH&S standards

Basic Informations
fill the required fields

Scope of Activity

E-mail, na który zostanie wysłana informacja o ankiecie
Administratorem danych jest Unibep S.A., z siedzibą w Bielsku Podlaski, przy ul. 3 Maja 19. Dane osobowe zamieszczone w niniejszej ankiecie zbierane są przez Unibep S.A. wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji „Kwalifikacji Kontrahentów”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja ww. kwalifikacji.
Wyrażam zgodę na przekazanie przez Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski, spółkom z Grupy Unibep t.j. Unidevelopment S.A., Budrex-Kobi sp. z o.o., Monday Development S.A., moich danych osobowych zawartych w formularzu na stronie internetowej w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania współpracy ze spółkami z Grupy Unibep. Więcej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Unibep S.A. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski.
 2. Wszelką korespondencję w zakresie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby spółki, jak podano w pkt. 1) lub elektronicznie na adres
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnym z wyrażoną zgodą/zgodami zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, tzw. RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Jeśli wyrażą Państwo zgodę, dane mogą być przekazane do spółek Grupy Unibep w celach określonych w  udzielonych zgodach.
 5. Pani/Pana dane osobowe, będą przechowywane przez 2 lata od daty zgłoszenia lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli nie zostanie w tym okresie nawiązana współpraca, lub przez okres realizacji przedsięwzięć lub okres wymagany przepisami prawa, jeśli zostanie nawiązana współpraca.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wszelką korespondencję związaną z powyższymi sprawami należy wysyłać w sposób tradycyjny na adres siedziby spółki podany w pkt. 1) lub elektronicznie na adres
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, tym niemniej nie podanie danych uniemożliwi nawiązanie kontaktów biznesowych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą przetwarzane w formie profilowania.
Mniej

Continue reading

Unidevelopment SA

ul. Cybernetyki 9,02-677 Warszawa

Sekretariat
Mon-Fri 8:00 a.m. - 4:00 p.m.

(48 22) 298 98 96
(48 22) 298 98 97

Sales Department
Mon-Fri 9:00 a.m. - 5:00 p.m.
(48 22) 225 55 55

Foreign activity

Business partners

Unibep SA cooperates with thousands of companies – suppliers and subcontractors who are involved in the entire construction process. This applies to all sectors of the construction industry – the production of wooden buildings, commercial and residential facilities and infrastructure facilities. We maintain partnerships with a range of companies. It is important for us to ensure the highest OHS, quality and environmental standards. We also require suppliers and subcontractors to achieve their economic goals in accordance with the rules of law, ethics and human rights.

Our contractors should also promote, among their employees, appreciation and respect for human rights and public freedoms contained in the Universal Declaration of Human Rights. They should observe all the standards of integrity, compliance with the law and avoid any form of corruption. This also applies to compliance with employees' rights, in particular employment under a contract of employment or under civil law contracts.

Companies interested in establishing cooperation with Unibep SA should fill out the questionnaire below. All data entered in the form will allow us to assess the contractor's potential in terms of our needs and requirements. Data from the questionnaire will be kept in our database and will serve the management of construction sites or individual departments of Unibep SA as a source of information and they will contact you directly to discuss potential cooperation.

Basic Informations
fill the required fields

Scope of Activity

E-mail address that will be sent information about the survey
Unibep S.A. with its registered office in Bielsku Podlaski at ul. 3 Maja 19 acts as the data controller. Personal data provided in this questionnaire is collected by Unibep S.A. exclusively for processing purposes in order to perform the “Business Partner Qualification” service. This data will not be made available to data recipients within the meaning of Article 7 item 6 of the Act on Personal Data Protection. Each candidate has the right to access and correct their own data. Data are provided voluntarily by the persons concerned, and failure to provide data will be viewed as disqualifying.

Infrastructure Branch

Infrastructure Branch of Unibep SA in Bialystok

ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok

85 652 91 00

Equipment and transport base:

ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża

86 218 55 55

86 218-29-12

86 218-32-90

Bitumen Production Plants

Lewki, 17-100 Bielsk Podlaski

Repki, 07-405 Troszyn29 767 61 86

ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo

Contact details

UNIBEP S.A.

  ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 543-02-00-365
REGON (Polish Business Registry Number): 000058100
KRS (National Court Register Number): 0000231271 The District Court in Białystok, 12th Business Division of the National Court Register
Bank account no.: Santander Bank Polska SA
78 1500 1083 1210 8006 4387 0000

 (48 85) 731 80 00 03
 (48 85) 730 68 68
 

Personal data protection
 


Do you have some questions? Write to us.


How to get there

icon

Representative Office in Warsaw

 New address since 1st of July
Kondratowicza 37, 03-285 Warsaw

 (48 22) 487 75 50
  (48 22) 487 75 51
 

How to get there

icon

Press contact:

 
 (48 85) 731 80 10

 

 

Investor Relations with the capital market:

Wojciech Jarmołowicz
 
 (48) 604 418 848,
 (48 85) 731 80 10

 • ul. 3 Maja 19
  17-100 Bielsk Podlaski

 • +48 85 731 80 00

 • (48 85) 731 80 11

Let's be
in touch!

Newsletter

Monday Development sp. z o.o.Oddziału Infrastruktury Unibep SAUnibep SAUnidevelopment SAUnihouse SA

© 2022  UNIBEP S.A. All rights reserved.  | Design Sensorama

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytical cookies
These cookies are particularly intended to enable the website administrator to monitor the website traffic statistics, as well as the sources of traffic. Such data is typically collected anonymously.
Google Analytics
Accept
Decline
Niezbędne
Essential cookies
These cookies are necessary for the correct operation of the website and therefore cannot be disabled on this level; the use of these cookies does not involve the processing of personal data. While you can disable them via your browser settings, doing so may prevent the website from working normally.
Accept
Decline
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
AddThis
Accept
Decline