Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu. Zamawiającym jest Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający).

Załączniki: