W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 17/2021 z dnia 19 marca 2021 r. w przedmiocie zawarcia z Vantage Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Zamawiający) umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 marca 2021 r. otrzymał od Zamawiającego pisemny nakaz rozpoczęcia robót, skutkiem czego Emitent jest uprawniony do rozpoczęcia prac objętych Umową.

Załączniki: