Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2021 r. pomiędzy należącą do Grupy Kapitałowej Emitenta i zależną od Unidevelopment S.A. spółką UNI 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Kupujący), a spółką komandytową z siedzibą w Gdańsku (Sprzedający) umowy nabycia dwóch nieruchomości położonych w Gdańsku w dzielnicy Piecki-Migowo (Nieruchomość).

Załączniki: