Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w związku z zakończeniem w dniu 12 listopada 2020 r. procesu wstępnej analizy danych finansowych, realizowanego na potrzeby przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za III kwartał 2020 [Raport], została podjęta decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za w/w okres.

Załączniki: