W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 61/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w przedmiocie zawarcia ze SZWEDZKA C Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa etapu C inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie (Umowa), Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. otrzymał od Zamawiającego pisemne zlecenie rozpoczęcia robót, skutkiem czego z tym samym dniem Umowa weszła w życie.

Załączniki: