W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020, Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że dokonuje zmiany terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r. z dnia 16 listopada 2020 r. na dzień 30 listopada 2020 r.

Załączniki: