Zarząd UNIBEP S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 2 września 2020 r. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa pomiędzy ulicami Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadisw Warszawie (Umowa) w ramach projektu pn. URSA SKY (Inwestycja). Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wraz z podmiotami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej CPD (Grupa CPD) kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą.

Załączniki: