Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 września 2020 r. zawarł umowę na realizację wvcharakterze generalnego wykonawcy inwestycji drogowej pn. „Realizacja drogi krajowej nr 53 na odcinku Szczytno – Olszyny” (Inwestycja). Zamawiającym jest Skarb Państwa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie.

Załączniki: