Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Iwickiej w Warszawie (Umowa).

Załączniki: