Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 20 maja 2020 r. z YIT Development sp. z o.o. zsiedzibą w Warszawie (Zamawiający) umowy o roboty budowlane na realizację kolejnego etapu inwestycjimieszkaniowej przy ul. Klasyków w Warszawie (Umowa).

Załączniki: