Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 21 maja 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa budynku Sądu Rejonowego w Grajewie przy ulicy Wojska Polskiego. Zamawiającym jest Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki: