Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. otrzymał zawiadomienie od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (NN OFE) reprezentowany przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne (NN PTE) o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki w związku ze skupem akcji własnych zrealizowanym przez Emitenta w dniu 27 lutego 2020 r. (Transakcja), w efekcie którego NN OFE zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów w UNIBEP S.A.