W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie skupu akcji własnych Spółki oraz ogłoszenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, Zarząd UNIBEP S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o nabyciu przez Spółkę w dniu 27 lutego 2020 r. w ramach przeprowadzonego skupu 1.500.000 akcji własnych („Akcje Własne”).