Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] przekazuje informację nt. aktualnej na dzień 23 marca 2020 roku oceny wpływu epidemii koronawirusa COVID 19 na działalność Emitenta i Grupy Kapitałowej.

Załączniki: