Zakres prac:

  • Budowa drogi, przepustów, zjazdów
  • ŸPrzebudowa sieci wodociągowej
  • ŸPrzebudowa sieci gazowej
  • ŸBudowa kanalizacji sanitarnej
  • ŸBudowa kanalizacji deszczowej
  • ŸPrzebudowa linii elektroenergetycznej
  • ŸUkładanie chodników z kostki brukowej
  • ŸFormowanie rowów drogowych i nasypów
  • ŸŸInstalację oświetlenia ulicznego
  • ŸMontaż i malowanie oznakowania drogowego