Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Wykonanie 10 obiektów inżynierskich w ramach inwestycji „Budowa Autostrady A1 odc. Kowal – Sójki km 215+850 do km 245+800”

Generalny wykonawca: SRB Civil Engineering Ltd., John Sisk&Son Ltd., Roadbridge Ltd., Budbaum S.A.

Termin wykonania: 30.09.2010 – 14.08.2012r.

Wykonanie: Budrex-Kobi Sp. z o.o. (należąca do grupy kapitałowej Unibep SA)

Charakterystyka obiektu

  • label 2