Nazwa realizacji: Przebudowa mostu przez rz. Pisę w m. Morgowniki wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odcinku od km 8+741 do km 8+942

Zleceniodawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o. o.

Termin wykonania: 30.05.2007 – 25.07.2008r.

Charakterystyka obiektu

  • label 2