Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prze emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie) Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2008 roku zawarł umowę na roboty budowlane z Viterra Development Polska Sp. z o.o. w Warszawie.

Załączniki: