Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2008 r. zostały złożone na Giełdę Papierów Wartościowych trzy wnioski.

Załączniki: