Zarząd UNIBEP S.A. informuje, iż na podstawie par. 3 ust. 1,2 i 4 oraz par. 14 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie uchwałą nr 248/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego akcje Spółki.

Załączniki: