Zgodnie z par.29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd UNIBEP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w Spółce zostały przyjęte do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW', stanowiące Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.

Załączniki: