Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 9 września 2021 r. podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Postępu w Warszawie (Umowa).

Załączniki: