Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje o podpisaniu w dniu 11 sierpnia 2021 r. umowy na wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej przy ulicy Kalicińskiego w Białymstoku (Umowa). Zamawiającym jest „Biawar Produkcja” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Zamawiający).

Załączniki: