Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podpisał warunkową umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej przy ulicy Korczaka w Katowicach (Umowa). Zamawiającym jest MDR Katowice 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Załączniki: