W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 40/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. w przedmiocie zawarcia warunkowej umowy (Umowa) ze spółką Bukowska 18 MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (Zamawiający) na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Bukowskiej/Grunwaldzkiej w Poznaniu (Inwestycja), Zarząd UnibepS.A. (Emitent) informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. otrzymał od Zamawiającego - po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego umowy kredytu na finansowanie Inwestycji - pisemne polecenie rozpoczęcia robót, skutkiem czego Umowa zawarta pomiędzy stronami wejdzie w życie w dniu 4 listopada 2020 r.

Załączniki: