Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 30 października 2020 r. należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka Bukowska 18 MP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (Bukowska, Kredytobiorca), w której wspólnikami są Monday Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komandytariusz) oraz MP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Komplementariusz) zawarła z mBank S.A. (Bank) umowę kredytową (Umowa), na mocy której Bank udzielił Spółce Bukowska nieodnawialnego kredytu budowlanego w maksymalnej wysokości ok. 53,7 mln zł (Kredyt Deweloperski) oraz odnawialnego kredytu VAT w wysokości 2,5 mln zł (Kredyt VAT).

Załączniki: