Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 5 października 2020 r. Konsorcjum firm: Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Lider Konsorcjum), Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe MAKSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim (Członek Konsorcjum 1) oraz Value Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum 2) podpisało umowę (Umowa) na realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” (Inwestycja).

Załączniki: