Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 22 września 2020 r. spółka zależna od Emitenta, Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Podwykonawca), zawarła z Konsorcjum w składzie: Trakcja PRKiL S.A. z siedzibą wWarszawie, MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Wykonawca) umowę podwykonawczą (Umowa) na wykonanie obiektów inżynieryjnych w ramach inwestycji pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko(gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16)” (Inwestycja).

Załączniki: