Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 17 września 2020 r. zawarł umowę na realizację w charakterze generalnego wykonawcy budynku Radiowego Centrum Naukowo – Dydaktycznego przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego w Warszawie (Inwestycja).

Załączniki: