Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlaneZarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 10 września 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane(Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej przy ul. Kusocińskiego wŁodzi.

Załączniki: