Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne WalneZgromadzenie UNIBEP S.A. w dniu 15 czerwca 2020 r. (ZWZ).