Zarząd Unibep S.A (Spółka) informuje, iż w dniu 8 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała od osoby zarządzającej powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.