Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, w dniu 14 maja 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała następujące osoby w skład Zarządu VI kadencji, trwającej 3 lata oraz rozpoczynającej się z dniem zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020: Skład zarządu:Pan Leszek Marek Gołąbiecki - Prezes Zarządu, Pan Sławomir Kiszycki - Wiceprezes Zarządu, Pan Krzysztof Mikołajczyk – Wiceprezes Zarządu.

Załączniki: