Zarząd Unibep S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2020 r. podjął decyzję o rekomendowaniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłaty dywidendy z zysku netto za 2019 rok.

Załączniki: