Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa rozbudowy zakładu mleczarskiego w Wysokiem Mazowieckiem (Umowa). Zamawiającym jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (Zamawiający).

Załączniki: