Zarząd UNIBEP S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 9 kwietnia 2020 r. podpisał ze spółką Hyundai Engineering Co., Ltd. z siedzibą w Seulu [Hyundai, Generalny Wykonawca] działającą poprzez Hyundai Engineering Co., Ltd S.A. Oddział w Polsce umowę o podwykonawstwo [Umowa].

Załączniki: