Zarząd Unibep S.A (Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2019 r. Spółka otrzymała od osoby zarządzającejpowiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR, którego treść stanowi załącznik doniniejszego raportu bieżącego.