W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zawarcia z ukraińską spółką Nikolsky SEC LLC z siedzibą w Charkowie (Zamawiający) warunkowej umowy (Umowa) na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji polegającej na wykonaniu „pod klucz” wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego w Charkowie na Ukrainie (Inwestycja), Zarząd UNIBEP S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2019 r. otrzymał pisemne potwierdzenie Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.(Bank) z informacją o wejściu w życie umowy kredytu zawartej pomiędzy Bankiem a Zamawiającym z dniem 19 grudnia 2019 r. W konsekwencji powyższego, w dniu dzisiejszym Umowa weszła w życie.

Załączniki: