Zarząd Unibep S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. zawarł umowę o roboty budowlane na realizację Centrum Handlowo – Usługowego przy ul. Łomaskiej w Białej Podlaskiej (Umowa).

Załączniki: