W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. oraz nr 4/2017 z dnia 20 stycznia 2017 r., UNIBEP S.A. (Spółka) informuje o ogłoszeniu pierwszej oferty zakupu zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych kodem PLUNBEP00015 Spółki (Akcje Własne) przez Spółkę (Oferta).

Załączniki: